02-8101406 sales@cipcb.com เพิ่มเพื่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 

ภาพรวมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ บริษัทเซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด (“CI”) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ www.cipcb.com โดยเฉพาะเจาะจง อาทิเช่น เมื่อมีการติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูล ติดต่อเพื่อการสมัครงาน และติดต่อบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายกัน

      นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและแนวทางการใช้งานข้อมูลทั้งหมดของเรา รวมถึงพนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ของเรา ww.cipcb.com การปฏิบัติงานทั้งหมดของเราต่อพนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์เป็นไปตามนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร CI เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะมีการดำเนินการทางวินัยในกรณีที่มีการละเมิดนโยบายและมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอภายในองค์กรของเรา

ความปลอดภัย

      CI ดำเนินมาตรการปกป้องความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม เพื่อให้ธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวบรวมจากบุคคลใดๆ

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

      บริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกเมื่อ จึงขอให้ท่านติดตามการปรับปรุงนโยบายจากหน้าเพจนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สำคัญ บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่เราเก็บ

      CI เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่องทางแพลตฟอร์มดิจิตอลของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ (เช่นคุกกี้):

 

วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

  • แบบฟอร์มสำหรับติดต่อบริษัท

เราเก็บรักษาข้อมูลจากแบบฟอร์มการติดต่อบริษัทไว้ระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการลูกค้า และใบสมัครงาน

  • ตัวแทนของเรา

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จากนามบัตรและข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อนำส่งจดหมายข่าว การสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลบริษัทฯ กำหนดการงานต่างๆ ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • เนื้อหาที่ฝังไว้ในเว็บไซต์อื่นๆ

บทความต่างๆ บนเว็บไซต์นี้อาจมีการฝังเนื้อหาอื่นๆ (เช่น วิดิทัศน์ รูปภาพ ข้อความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ฝังไว้นี้มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับที่ผู้เยี่ยมชมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน มีการใช้คุกกี้ มีการติดตามจากการฝังโค้ดของบุคคลที่สาม และติดตามการปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาที่ฝังไว้เมื่อท่านมีบัญชีผู้ใช้และทำการล็อกอินเพื่อเข้าเว็บไซต์ดังกล่าว

  • การวิเคราะห์

เว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัทฯ ใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์การเข้าถึง หากท่านต้องการทราบว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง โปรดพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

      โดยทั่วไป เว็บไซต์ CI จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จะทำได้ เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องการจัดการข้อมูล เมื่อบริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเข้ากระบวนการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด หรือโดยความยินยอมของท่าน บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะขอให้หยุด โดยบริษัทฯจะดำเนินการหยุดใช้ข้อมูลให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเก็บบันทึกหรือใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการใดๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ในอนาคต

      ในขณะเดียวกัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ได้กำหนดให้เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ การตั้งค่าแอพพลิเคชั่นและนโยบายด้านไอที เรามั่นใจว่าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบเมื่อเราไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

      นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ยกเว้น


คุกกี้ (Cookie Policy) และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage)


คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคืออะไร

      หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บเบราวเซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อช่วยให้เรารวบรวมและจดจำข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณรวมถึงช่วยปรับปรุงการใช้งานออนไลน์ของคุณให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

 

      เราขอแจ้งให้ทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้อาจถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม อาทิ ผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายและผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น โดยคุณควรศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลนั้นอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้

 

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง

เราใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนหรือการลบการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

      โดยส่วนมากเว็บเบราวเซอร์ (Web Browser) จะถูกตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราวเซอร์ หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าในแถบเครื่องมือบนเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ โดยการดำเนินการถอนคำยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

      ทั้งนี้ ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การปิดใช้งานคุกกี้ของคุณ จะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างหรือเนื้อหาบางส่วนที่เว็บไซต์ของเรานำเสนอได้ และอาจจะทำให้คุณได้รับความสะดวกในการให้บริการน้อยลง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ได้โดยการลบประวัติการใช้เว็บเบราวเซอร์ของคุณ

 

สิทธิของท่าน

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้


ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการ ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ 

 

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด 

329, 329/1 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์ 02-810-1406 -8 

อีเมล admin@cipcb.com

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้

      นโยบายนี้เป็นนโยบายล่าสุด ณ วันที่ระบุ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการแก้ไขดังกล่าว เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565