02-8101406 sales@cipcb.com เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลทั่วไป

      ริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด (CI) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท รับจ้างผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหน้าเดียว ชนิดสองหน้ารูเชื่อมถึงกัน ชนิดหลายชั้น และ ชนิดอลูมิเนียมระบายความร้อน ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบเกรดเอในกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพโดยวิศวกรที่มีความชำนาญ มีการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต จนถึงกระบวนการสุดท้ายก่อนจัดส่งแผ่นวงจรพิมพ์ไปยังลูกค้า โดยอ้างอิงมาตรฐาน "การยอมรับได้ของแผ่นวงจรพิมพ์ IPC-A-600" และ "แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานของกรมทหาร MIL-ST-105 E"

      จากการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ทำให้บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา UL796 FILE E-115789 ระบบการจัดการด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย ISO 45001:2018 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานยานยนต์ IATF 16949:2016 และมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001:2553

      ทั้งนี้นโยบายของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิภาพของพนักงาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับ "รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ตั้งแต่ปี 2551 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด" ตั้งแต่ปี 2550 ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับโล่ห์ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ระดับประเทศ จากคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และ รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (ระดับทอง) ประจำปี พ.ศ.2552 จากความใส่ใจ มุ่งมั่น และปฏิบัติตามนโยบายฯมาตลอดนั้น ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2563

      ด้วยมาตรฐานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในคุณภาพการทำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Board) ว่าได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ทางบริษัทฯ จึงยินดีรับทำแผ่นต้นแบบ งานวิจัยจำนวนน้อย จนถึงงานระดับอุตสาหกรรมที่สั่งจำนวนมาก ในราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ชื่อบริษัท บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
ที่อยู่ 329,329/1 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-810-1406-8, 02-810-1774
มือถือ 089-925-8810, 089-925-8770
แฟกซ์ 02-810-1559, 02-810-1775
อีเมล sales@cipcb.com, pornpisit@cipcb.com
กลุ่มอุตสาหกรรม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (PCB)
เงินทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน 140 คน
พื้นที่โรงงาน 7,200 ตารางเมตร
พื้นที่ฝ่ายผลิต 6,000 ตารางเมตร
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533
ผู้ก่อตั้ง คุณสุเมธ นิติสุพรรัตน์ (MD)
คุณสุนันทา นิติสุพรรัตน์ (GM)
ผู้ถือหุ้น ไทย 100%
กำลังการผลิต/เดือน ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหน้าเดียว 15,000 ตารางเมตร/เดือน
ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดสองหน้ารูเชื่อมถึงกัน 2,000 ตารางเมตร/เดือน
ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหลายชั้น 1,000 ตารางเมตร/เดือน
ผลิตภัณฑ์ 1. แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหน้าเดียว
2. แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดอลูมิเนียม ระบายความร้อน
3. แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดสองหน้ารูเชื่อมถึงกัน
4. แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหลายชั้น
5. แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดความถี่สูง (Rogers and Taconic)
มาตรฐาน UL FILE E 115789
มาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
IATF 16949
TLS 8001
นโยบาย 1. นโยบายคุณภาพ
2. นโยบายสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และความรับผิดชอบทางสังคม
กิจกรรม 5ส., Kaizen